Πρόσφατα άρθρα

  Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.

  Καθώς τα γεγονότα καλπάζουν στον πλανήτη μας, είναι καιρός να σταθούμε λίγο και να συλλογιστούμε το γεγονός των Χριστουγέννων αντλώντας πληροφορίες μόνο από τις έγκυρες Άγιες Γραφές.
  Παραδόσεις ανθρώπινες θα μας μπερδέψουν.
  Η ενσάρκωση του Θεού Ιησού Χριστού είναι μεγάλο μυστήριο [Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.Α' Τιμοθέου 3:16].
  Τα μυστήρια του Θεού δεν εξηγούνται με ανθρώπινη λογική ή σκέψη αλλά μόνο με την αποκάλυψη που μας δίνει ο Θεός δια του Πνεύματός Του.

  Το Εργο Του Σταυρού

  Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού συναντάμε για δύο περιπτώσεις την λέξη Επικατάρατος. Στην προς Γαλάτας επιστολή (κεφ 3 εδ 10) «Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου , υπό κατάραν είναι επειδή είναι γεγραμμένον, "Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά."» και στο ίδιο κεφάλαιο (εδ 13) «Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών διότι είναι γεγραμμένον, "Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου."»

  Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού συναντάμε για δύο περιπτώσεις την λέξη Επικατάρατος. Στην προς Γαλάτας επιστολή (κεφ 3 εδ 10) «Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου , υπό κατάραν είναι επειδή είναι γεγραμμένον, "Επικατάρατος πας όστις δεν εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νόμου, ώστε να πράξη αυτά."» και στο ίδιο κεφάλαιο (εδ 13) «Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών διότι είναι γεγραμμένον, "Επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου."»

  Σε αυτό το σημείο φανερώνεται η χάρη του Ιησού Χριστού και διαβάζουμε από το εδάφιο 13 του 3ου κεφαλαίου προς Γαλάτας ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγόρασε από την κατάρα του Νόμου και έγινε ο Χριστός κατάρα για εμάς τους ανθρώπους διά της σταύρωσής του στον Σταυρό του Γολγοθά. Μεγάλο μυστήριο το έργο του Ιησού Χριστού επάνω στον σταυρό για τον αμαρτωλό άνθρωπο

  Άρα ο νόμος είναι αδύνατον να σώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει από την δύναμη και τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Το αναφέρει ο Απ. Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή (κεφ 8 εδ 3-4) «Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα·»

  Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον μονογενή του γιο, τον Ιησού Χριστό, για να κατακρίνει την αμαρτία εν τη σαρκί. Ο Ιησούς Χριστός ήτανε ο μόνος που περπάτησε αναμάρτητος επάνω στη γη. Ο μόνος που εκτέλεσε στο ακέραιο όλο το Νόμο του Θεού. Και εμείς τώρα διά της πίστεως στο έργο του Ιησού Χριστού ελευθερωνόμαστε από την αμαρτία και τον θάνατο, και μας θεωρεί ο Πατέρας Θεός ότι εκτελούμε όλο το νόμο του επειδή ο Χριστός τον εκτέλεσε για μας. Εμείς απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα της σωτηρίας των ψυχών μας δια της πίστεως στο έργο του Ιησού Χριστού.

  Για να απολαύσεις το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, να μετανιώσεις για την αμαρτία σου και να ενδυθείς τον Ιησού Χριστό διά του βαπτίσματος και τότε θα απολαύσεις το δώρο αυτό του Θεού, την σωτηρία της ψυχής σου.

  Αν δεν έχεις Καινή Διαθήκη επικοινώνησε μαζί μας και θα σου στείλουμε μία εντελώς δωρεάν.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.