Πρόσφατα άρθρα

  Ανάσταση

  Η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο και ιστορικά αλλά και πραγματικά μέσα στις καρδιές των πιστών του. Το αποτέλεσμα της ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Χριστός είναι με το αναστημένο σώμα του στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσιτεύει για τους ανθρώπους αλλά και ότι θα υπάρξει και ανάσταση νεκρών όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να κρίνει όλο τον κόσμο (Ιωάννης κεφ. 5 εδ. 24-29).

  Περισσότερα...

  Το Βάπτισμα Εν Αγίω Πνεύματι

  Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών εμφανίστηκε στους μαθητές Του και για σαράντα μέρες τους μιλούσε για την Βασιλεία του Θεού. Το βασικό όμως μήνυμα προς τους αποστόλους ήτανε ׃ «Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός του οποίου ηκούσατε, είπε, παρ' εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας ». (Πράξεις 1: 4-5)

  Η υπόσχεση αυτή όπως φαίνεται από το ευαγγέλιο ήταν το πιο σημαντικό μήνυμα του Ιησού Χριστού στους αποστόλους μετά την ανάστασή Του. Αυτό σημαίνει ότι έχει και σήμερα την ίδια βαρύτητα για την πνευματική ζωή κάθε χριστιανού που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού.

  Την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά το Πάσχα, εκπληρώθηκε αυτή η υπόσχεση με έναν δυναμικό και μοναδικό τρόπο που περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των αποστόλων. Ήρθε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα και βάπτισε τους μαθητές και όλους που ήτανε μαζί τους στο ανώγειο στα Ιεροσόλυμα, συνολικά 120 αδελφοί και αδελφές, δίνοντάς τους το σημείο του βαπτίσματος εν Αγίω Πνεύματι δηλαδή την γλωσσολαλιά . (Πράξεις 2׃4)

  Να σημειώσουμε εδώ ότι οι όροι «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου» (Πράξεις 2׃4( , «η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη» (Πράξεις 10׃45) , «το Πνεύμα το Άγιο επήλθε επ' αυτούς» (Πράξεις 11׃15), «ο Θεός έδωσε την ίσην δωρεάν» (Πράξεις 11׃17), «δεν είχε επιπέσει επ' ουδένα εξ αυτών» (Πράξεις 8׃16) είναι ταυτόσημοι με το «Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι» σύμφωνα με το εδάφιο «Τότε ενεθυμήθην τον λόγον του Κυρίου, ότι έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω.» (Πράξεις 11׃16)

  Το Βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι είναι μια εμπειρία του χριστιανού και χάρη από το Θεό, ξεχωριστή από την σωτηρία και το βάπτισμα εν ύδατι και είναι λάθος διδασκαλία να λέμε ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό και βαπτίζεται εν ύδατι τότε αυτόματα είναι βαπτισμένος και εν Πνεύματι Αγίω. Αυτό φαίνεται καθαρά από τα εξής περιστατικά: 1)Στην περίπτωση της Σαμάρειας (Πράξεις κεφ.8) ενώ οι Σαμαρείτες είχαν πιστέψει και βαπτιστεί εν ύδατι δεν είχαν λάβει το βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι και χρειάστηκε να έρθουν οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης να προσευχηθούν για να λάβουν Άγιο Πνεύμα οι Σαμαρείτες «διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ'ουδένα εξ αυτών (το Άγιο Πνεύμα),αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού» και 2) Στην Έφεσο ο Απ.Παύλος βρήκε άνδρες μαθητές και τους ρώτησε «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε;» (Πράξεις 19׃2). Αυτή καθ' εαυτήν η ερώτηση σημαίνει ότι όταν πιστεύει ένας άνθρωπος δεν λαμβάνει αυτόματα το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και η συνέχεια της στιχομυθίας, μας το φανερώνει καλύτερα. Όταν οι μαθητές είπαν ότι ήσαν βαπτισμένοι το βάπτισμα του Ιωάννου, τότε μετά από οδηγία του Απ. Παύλου βαπτισθήκανε στο όνομα του Κυρίου Ιησού και μετά το εν ύδατι χριστιανικό βάπτισμα χρειάσθηκε να επιθέσει ο Απ. Παύλος τα χέρια του επάνω τους για να βαπτισθούν με Άγιο Πνεύμα. Πράξεις 19׃1-7.

  Το βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι χαρίζει στο χριστιανό μια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό δίνοντάς του τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι εννέα: «Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.» (Α΄ Κορινθίους 12׃7-11) και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που αποτελείται από εννέα χαρακτηριστικά: « Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη,χαρά,ειρήνη,μακροθυμία,χρηστότης,αγαθοσύνη,πίστις,πραοτης,εγκράτεια.» (Γαλάτας 5׃22) που κάνουν το χριστιανό ικανό να ζει και να απολαμβάνει την καρποφόρα ζωή εν Χριστώ μέχρι να φθάσει να απολαύσει το τέλος της πίστεώς του την Βασιλεία των ουρανών.

  Ας ζητήσουμε όλοι τη δωρεά αυτή του Αγίου Πνεύματος που είναι για όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών γιατί δεν υπάρχει προσωποληψία παρά τω Θεώ.

  Αν δεν έχεις Καινή Διαθήκη επικοινώνησε μαζί μας και θα σου στείλουμε μία εντελώς δωρεάν.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.