Πρόσφατα άρθρα

  Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος

  Ο Ιησούς στις τελευταίες στιγμές πριν αναληφθεί, μίλησε στους μαθητές του γι'αυτό που τους ήταν απολύτως απαραίτητο, στο να περπατήσουν και να σταθούν πνευματικά.

  Περιμένετε την επαγγελία του Πατρός [Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού (Πράξεις α 4)] και θέλετε λάβει δύναμιν όταν το Άγιο Πνεύμα έλθει πάνω σας, που θα φέρνει τη δική μου μαρτυρία σε εσάς καθώς και μέσα απο εσάς θα φανερώνομαι εγώ, τους είπε ο Χριστός. [θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης (Πράξεις α 8)]

  Ποιός είναι ο σκοπός του Θεού για τα παιδιά μας και ποιά πρέπει να είναι η εκπαίδευση από τους γονείς;

  Ποιός είναι ο σκοπός του Θεού για τα παιδιά μας και ποιά πρέπει να είναι η εκπαίδευση από τους γονείς;

  Οι περισσότεροι χριστιανοί γονείς έχουν μάλλον διαβάσει βιβλία σχετικά με τη χριστιανική γονική μέριμνα, έχουν ενημερωθεί από την εκκλησία τους για την βιβλική ανατροφή, και κατά πάσα πιθανότητα έχουν ξοδέψει πολύ χρόνο στην προσευχή για τα παιδιά τους. Θέλουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους "σωστά" και λαμβάνουν μέτρα για να δώσουν στα παιδιά τους ευκαιρίες να μάθουν για το Θεό και να είναι σε κοινωνία με άλλους πιστούς. Αλλά τι πρέπει ακριβώς να κάνουν;

  Μια εμπεριστατωμένη εξέταση του τι λέει ο Θεός για τα παιδιά (εκείνοι που είναι υπό τη φροντίδα των γονιών τους και χρειάζονται στενή καθοδήγηση) στην Αγία Γραφή δείχνει ότι, όπως για όλους μας έτσι και για τα παιδιά, υπάρχει ένα σχέδιο γι 'αυτά, ακόμα και όταν είναι μικρά. Τέσσερα μεγάλα θέματα μπορούν να συνοψίσουν αυτό το σχέδιο: ο Θεός θέλει για τα παιδιά μας 1) να φέρονται στον Ιησού, 2) να εκπαιδεύονται για να είναι πειθαρχημένα και υπεύθυνα 3) να τους παρέχουμε προστασία και 4) να μάθουν να ζουν με Αυτόν. 

  1. Το Σχέδιο του Θεού για τα παιδιά είναι να τα φέρουμε σε Αυτόν

  Ένα από τα πιο οικεία αποσπάσματα της Γραφής σχετικά με τα παιδιά βρίσκεται στο Μάρκο 10: 13-16. Οι άνθρωποι έφεραν παιδιά στον Ιησού για να τα αγγίξει, αλλά οι μαθητές, θεώρησαν ότι τα παιδιά δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να απασχολήσουν τον Ιησού και προσπαθούσαν να τα στείλουν μακριά. Ωστόσο, ο Μάρκος αφηγείται: «Αλλά όταν ο Ιησούς το είδε, ένιωσε αγανακτισμένος και τους είπε:« αφήστε τα παιδιά να έρχονται κοντά μου και μη τα εμποδίζετε, γιατί σε εκείνους που θα μοιάσουν με αυτά ανήκει η βασιλεία των ουρανών» .Και τα πήρε στην αγκαλιά του και τα ευλόγησε, τοποθετώντας τα χέρια του πάνω τους. "Ο Ιησούς θέλησε να φέρουν τα παιδιά σε αυτόν και να τα ευλογήσει. Αυτή η ευλογία ήρθε επειδή οδηγήθηκαν σ 'Αυτόν. Είναι ευθύνη των γονέων να βλέπουν ότι τα παιδιά τους οδηγούνται στον Ιησού. 

  1. Το σχέδιο του Θεού είναι να εκπαιδεύονται τα παιδιά ώστε να είναι υπεύθυνα και πειθαρχημένα

  Οι γονείς προειδοποιούνται ότι «Η ανοησία είναι συνδεδεμένη μετά της καρδίας του παιδίου· η ράβδος της παιδείας θέλει αποχωρίσει αυτήν απ' αυτού.» (Παροιμίες 22:15) και πρέπει να τα εκπαιδεύσουν και να τα πειθαρχούν (Παροιμίες 22: 6 · Εφεσίους 6: 4). Τα παιδιά έχουν εντολή να υπακούν στους γονείς τους και να ακούν την οδηγία τους (Παροιμίες 1: 8 · Εφεσίους 6: 1-3). Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται ακόμα και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 20.  Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάνε τα παιδιά και οι έφηβοι, καθώς  είναι επιστημονικό γεγονός ότι ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται και μετέπειτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά χρειάζονται σημαντική καθοδήγηση και σταθερή ενίσχυση. Ο τελικός στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να αναθρέψουμε τα παιδιά που γίνονται ενήλικες να ζουν για τη δόξα του Θεού και να κατανοήσουν τους τρόπους του - όπως ο Τιμόθεος, στον οποίο ο Παύλος έδωσε εντολή: «Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα.. "(1 Τιμόθεο 4:12). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Τιμόθεος ήταν ήδη ενήλικος και αρκετά ώριμος πνευματικά  για να είναι συνεργάτης του Απόστολου Παύλου. Ο Παύλος αργότερα αποκαλύπτει με ποιο τρόπο ο Τιμόθεος είχε κερδίσει αυτή τη σοφία: μέσω της διδασκαλίας της Γραφής από τη νηπιακή του ηλικία (2 Τιμόθεο 3: 14-15). 

  1. Το σχέδιο του Θεού είναι να παρέχουμε προστασία στα παιδιά

  Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είπε ο Ιησούς για τα παιδιά ήταν, όταν κάλεσε ένα παιδί και είπε στους ακολούθους του του ότι πρέπει να έρθουν σ 'Αυτόν με την πίστη και την ταπεινοφροσύνη ενός παιδιού, τότε είπε: " Και όστις δεχθή εν τοιούτον παιδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται·όστις όμως σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή μύλου πέτρα επί τον τράχηλον αυτού και να καταποντισθή εις το πέλαγος της θαλάσσης. .. " Υπάρχουν επίσης πολλές σαφείς ρήσεις στη Γραφή για να αποφευχθεί η επιρροή της κακής παρέας  (1 Κορινθίους 15:33, Παροιμίες 13:20 · 22: 24-25) γεγονός που δίνει μεγάλη ευθύνη στους γονείς. Όταν ο μεγαλύτερος μου γιος ήταν βρέφος, ο γιατρός με ρώτησε αν κοιμόταν μπρούμυτα. Του απάντησα θετικά, καθώς δεν κοιμόταν πολύ άνετα ανάσκελα. Όταν μου έδειξε τον υψηλότερο κίνδυνο SIDS (Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Βρεφών) σε νεογνά που κοιμούνται μπρούμυτα, αμέσως άρχισα να τον εκπαιδεύω να κοιμάται ανάσκελα. Δεν με ένοιαζε ακόμα και αν ο κίνδυνος ήταν μικρός, καθώς είχα πλέον την γνώση και πλέον την ευθύνη. Ήταν δική μου ευθύνη να προστατέψω το μωρό μου, ανεξάρτητα από το τι ήταν πιο άνετο για εμένα, και την ταλαιπωρία για εμένα και την σύζυγο μου. Η ίδια ευθύνη ισχύει για το πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους που μας προειδοποιεί ο Λόγος του Θεού. 

  1. Το Σχέδιο του Θεού για τα παιδιά είναι να μάθουν να ζουν με Αυτόν.  

  Για να μάθει ένας άνθρωπος να ζει σύμφωνα με έναν τρόπο ζωής θα πρέπει να περιβάλλεται από αυτόν. Το περιβάλλον που ζούμε επηρεάζει τα πάντα που κάνουμε, τρώμε, αναπνέουμε, αγγίζουμε και σκεφτόμαστε. Αυτή η μεθοδολογία  χρησιμοποιείται συχνά όταν κάποιος επιθυμεί να μάθει μια ξένη γλώσσα. Για παράδειγμα, κάποιος που θέλει να μάθει γαλλικά και πηγαίνει να ζήσει στη Γαλλία και περιβάλλεται από γαλλόφωνους ανθρώπους, θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνους που συμμετέχουν σε μια τάξη  Γαλλικών λίγες ώρες την εβδομάδα και περιβάλλονται από ανθρώπους που μιλούν Ελληνικά. Αυτή η ιδέα της βύθισης των παιδιών στην απόκτηση των νόμων του Θεού, των τρόπων Του και του χαρακτήρα Του παρουσιάζεται στο Δευτερονόμιο 6: 4-7: " Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος.Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου· και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. "Κάθε μια από αυτές τις οδηγίες αφορά εμάς και τα παιδιά μας, για τον τρόπο  διδασκαλίας, καθοδήγησης, πειθαρχίας ή προστασίας. Αυτά είναι ακριβώς τα πράγματα που πρέπει να διδάσκουμε και μάλιστα να αποτελούμε υπόδειγμα  γι 'αυτά, ώστε όταν αυτά γίνουν ενήλικες, να μπορούν να συνεχίσουν την αποστολή που έχουν μάθει από την παιδική ηλικία.

   

   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Ώρες συναθροίσεων: Δευτέρα - 20:00-21:00 | Τετάρτη - 20:00-21:00
  Παρασκευή - 20:00-21:00 | Κυριακή - 09:30-12:30

       

          Στείλτε μας μήνυμα 

  Please publish modules in offcanvas position.