Οι Αγγελοι Του Θεού

  1) Όνομα – Ο φέρων είδηση, ο απεσταλμένος

  Η ονομασία άγγελοι δεν αναφέρεται σε φυσική υπόσταση, αλλά σχετίζεται με το έργο τους να αναγγέλλουν τα του Θεού στους ανθρώπους

  1) Όνομα – Ο φέρων είδηση, ο απεσταλμένος

  Η ονομασία άγγελοι δεν αναφέρεται σε φυσική υπόσταση, αλλά σχετίζεται με το έργο τους να αναγγέλλουν τα του Θεού στους ανθρώπους (Λουκάς 1:11-20) (Λουκάς 1:26-38) (Λουκάς 2:9-14). Βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή η ονομασία αυτή να

  αποδίδεται σε προφήτες (Αγγαίος 1:13), ιερείς (Μαλαχίας 2:7) και επισκόπους (Αποκάλυψις 1:20) επειδή έχουν την αποστολή να αναγγέλλουν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Ως άγγελος επίσης αναφέρεται ο Ιωάννης ο βαπτιστής (Ματθαίος 11:10) (Μάρκος 1:2) (Μαλαχίας 3:1), ενώ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται από το προφήτη Μαλαχία άγγελος της Διαθήκης (Μαλαχίας 3:1).

  2) Φύση

  Οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα (Εβραίους 1:14) που εμφανίζονται σαν άνδρες ή νεανίσκοι (Λουκάς 24:4) (Μάρκος 16:5) και φέρουν λευκή στολή εν υπηρεσία (Λουκάς 24:4) (Ματθαίος 28:3) (Πράξεις 1:10). Οι άγγελοι δεν νυμφεύονται (Ματθαίος 22:30).

  Αναφορές αγγέλων στη Παλαιά Διαθήκη: 

  Άγγελος Κυρίου ομιλεί σε Άγαρ, Λώτ, Αβραάμ, Κλίμακα Ιακώβ, στους προφήτες Ηλία, Ζαχαρία, Ησαϊα, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ

  Αναφορές αγγέλων στη Καινή Διαθήκη: 

  (Ματθαίος 1:20) (Λουκάς 1:26) (Λουκάς 2:9-13) (Πράξεις 12:7-11) (Πράξεις 27:23) (Πράξεις 10:13) (Ματθαίος 18:10) (Ματθαίος 25:31) (Ματθαίος 22:30) (Λουκάς 15:10)

  Μερικές φορές με όνομα: 

  Γαβριήλ – (Λουκάς 1:19) (Δανιήλ 8:16) (Δανιήλ 9:21)

  Μιχαήλ – (Αποκάλυψις 12:7) (Ιούδα 1:9) (Δανιήλ 10:13)

  3) Δημιουργία

  Δημιουργός των αγγέλων είναι ο Θεός (Έξοδος 20:11) , (Κολοσσαείς 1:16)

  4) Έργο

  Διακονία και έργο των Αγγέλων:

  Δοξάζουν τον Θεόν (Αποκάλυψις 7:11) (Ησαΐας 6:3) (Ιεζεκιήλ 3:12) (Ψαλμοί 103:20) (Ψαλμοί 148:2) Για να γνωρίζεται η σοφία του Θεού (Εφεσίους 3:10) (Πέτρου Α' 1:12) Υπηρεσία (Εβραίους 1:13-14) (Πράξεις 8:26) Εξαγγέλλουν το θέλημα του Θεού (Λουκάς 1:11-20) (Λουκάς 1:26-38) (Λουκάς 2:9-14) (Πράξεις 10:3) (Πράξεις 27:23) Παρίστανται στις χριστιανικές συνάξεις (Κορινθίους Α' 11:10) Έχουν εξουσία επί ανέμους (Αποκάλυψις 7:1), φωτιάς (Αποκάλυψις 14:18), νερού (Αποκάλυψις 16:5), αβύσσου (Αποκάλυψις 9:11), φυλακής (Πράξεις 5:19) Υπηρέται του Ιησού Χριστού (Ματθαίος 4:11) (Μάρκος 1:13) (Πέτρου Α' 3:22) (Ματθαίος 26:53) Θα συνοδεύσουν τον Ιησού Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία (Ματθαίος 16:27) (Ματθαίος 25:31) (Θεσσαλονικείς Β' 1:7) Θα ενεργούνε στη κρίση (Ματθαίος 13:41) (Ματθαίος 13:49) (Ματθαίος 24:31) Φύλακες κάθε χριστιανού (Ματθαίος 18:10) (Ψαλμοί 34:7) (Γένεσις 48:16) (Δανιήλ 6:22) (Πράξεις 12:15) (Ματθαίος 4:6) Μεταφέρουν τις ψυχές των πιστών όταν πεθάνουν (Λουκάς 16:22) Πολεμούν (Αποκάλυψις 12:7) Προστατεύουν τα έθνη (Δανιήλ 10:13) (Δανιήλ 12:1) (Έξοδος 23:20) Χαίρονται για κάθε μετανοούντα αμαρτωλό (Λουκάς 15:7) (Λουκάς 15:10) Δεν πρέπει να λατρεύονται (Κολοσσαείς 2:18) (Αποκάλυψις 19:10) (Αποκάλυψις 22:9)

  5) Αριθμός

  Αναρίθμητος (Δανιήλ 7:10)

  6) Τάξεις

  Χερουβείμ (Γένεσις 3:24) Σεραφείμ (Ησαΐας 6:2) Αρχές και εξουσίες (Εφεσίους 1:21) (Εφεσίους 3:10) (Ρωμαίους 8:38) Αρχάγγελοι (Θεσσαλονικείς Α' 4:16)

  7) Αθανασία

  (Λουκάς 20:36)

  8) Βούληση

  Έχουν ελεύθερη βούληση διότι μπορούν να αμαρτήσουν (Ησαΐας 14:4-16) (Ιεζεκιήλ 28:12-18) (Ιωάννης 8:44), αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετανοήσουν (Ιούδα 1:6) (Πέτρου Β' 2:4).

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  Διεύθυνση: Φιλολάου 166, 1ος Όροφος | Παγκράτι | Αθήνα

  Περιοχή: Παγκράτι | Αθήνα

  Τηλέφωνο: 210-7521408

  E-mail: church@findgod.gr

  Please publish modules in offcanvas position.